Kompleksowe usługi księgowe

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

  • Sporządzanie deklaracji podatkowych,

  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Kompleksowe usługi księgowe

Zapraszamy do współpracy