Obsługa kadrowo-płacowa

  • Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS

  • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS

  • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego

  • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy

  • Prowadzenie akt osobowych

  • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych

  • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych

Obsługa kadrowo-księgowa

Zapraszamy do współpracy